L |

Op dit gedeelte van de site wil ik dieper ingaan op de letters van DSCPL:

De L in het woord Discipel wil ik gebruiken om dieper in te gaan op de volgende onderwerpen: Liefhebben, liefde geven – Leren – Leven – Lopen (gaan) – Langszij (laten) komen – Loslaten, overgeven & vertrouwen.

(Scrol gewoon door naar beneden, er is een boel te ontdekken)

L = Liefhebben, liefde geven. Onvoorwaardelijk:

Liefde in de wereld van vandaag is veelal anders dan de liefde die Jezus, en dus God, ons leren. In de huidige tijd en wereld gaat het er vaak om dat de mens bevredigd wil worden. Steeds meer en vaker zien we dat het er om gaat dat jij/ik moeten genieten. De liefde zoals God die vanaf het begin heeft bedacht lijkt steeds verder te verdwijnen. De liefde die God zelf is en Jezus ons heeft getoond lijkt steeds zeldzamer te zijn. Toch is die er nog.

God is de Schepper van de mens. Hij heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt. Hij houdt van Zijn schepping. Jezus is voor de mens(heid), het schepsel van God, uiteindelijk gestorven. In Zijn leven op aarde heeft Jezus 2 essentiële taken op zich genomen.

  1. Hij heeft God laten zien wie Hij werkelijk is. Doordat Jezus de Vader, Zijn Vader, onze Vader, zo door en door kende heeft Hij het als Zijn levenswerk geacht om van deze Vader te vertellen. Het werkelijke plan zichtbaar te maken, de werkelijke vijand van God te ontmaskeren en de mens, jij dit dit leest, zicht te geven op de geestelijke werkelijkheid. Zicht op Gods plan met de mens(heid), met jou! Nu, hier op aarde en tot in eeuwigheid. Geweldig dat Jezus dit heeft gedaan.
  2. Vervolgens heeft Hij de satan met zijn rijk van het kwaad en de dood onttroond en overwonnen. Jezus heeft de claim die de zonde en de dood op de mens(heid) heeft losgemaakt, weggenomen. Die claim is niet meer geldig als je je leven aan Jezus geeft. (lees hier meer over in het stuk: bekering)

Wat een liefde van Jezus voor Zijn Vader en voor de mens. Voor jou dus! Een zelfopofferende liefde.

In het Grieks heeft liefde twee betekenissen:

Agape: (vrouwelijk woord):  Dit woord heeft de volgende betekenissen: affectie, agape, favoriet, gehechtheid, genegenheid, houden van, innigheid, liefde, liefdemaal, liefhebben, min, schat, voorkeur.
uiting of gevoel van grote genegenheid en/of het zich aangetrokken voelen. Een intens gevoel van affectie en zorg ten aanzien van een andere persoon.

Eros: (mannelijk woord): Dit woord heeft de volgende betekenissen: affectie, geslachtsgemeenschap, hartstocht, liefde, lust, min, minne, passie, roes, seks, verliefdheid, verslaving, verwoedheid, vrijen.

In het Hebreeuws vind ik voor liefde 1 woord:

hbh: (vrouwelijk woord): Je spreekt het uit als Ahava. Dit woord heeft de volgende betekenissen: Affectie, gehechtheid, genegenheid, innigheid, liefde, Liefde, liefhebben, min, minne, verliefdheid.

Je ziet dat de Eros een mannelijk woord is en dat die betekenissen veel meer te maken hebben met een bevrediging van natuurlijke aard. Gek ook dat die liefde in de tegenwoordige tijd steeds meer de nadruk  krijgt. Het Griekse denken heeft in het verleden al een grote invloed gehad op de westerse cultuur, de wereldculturen.( zie: Hebreeuws en Grieks denken)

De lichamelijke liefde is m.i. onderdeel van de totale liefde zoals God die bedoeld heeft. De liefde tussen man en vrouw. De liefde die Jezus ons getoond heeft en leert is van een veel grotere aard en andere orde. Dat is veel meer de agapé of ahava.

Die liefde mogen wij ook leren, ons weer eigen maken en gaan uitdelen.

2 Tessalonicenzen 1:3 – Dankbaar voor elkaar
Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

Hebreeën 13:5-6 – De eeuwige liefde van God
Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Johannes 16:27
Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen.

november 2016

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Al zou ik mijn hele leven investeren in de jeugd van Nederland,

en al mijn tijd en geld en energie daaraan uitgeven,

maar ik zou geen bewogenheid hebben,

mijn leven zou zijn als een ongestemde gitaar of een valse viool.

===

Al zou ik grootse plannen bedenken,

of geweldige strategieën ontwikkelen,

maar de passie zou ontbreken,

het zou tijdverspilling zijn.

===

Al zou ik geweldige speeches kunnen houden,

of pakkende stukjes kunnen schrijven,

om daarmee harten te raken,

maar ik zou geen liefde ervaren,

mijn woorden zouden opgaan in de wind.

===

Al zou ik heel voorbeeldig leven,

en bekend staan om mijn oprechtheid,

maar de liefde zou ontbreken,

het zou allemaal voor niets zijn geweest.

===

Al zou ik dapper zijn

en zou ik, net als Jezus, sterven,

om zo iemand anders te kunnen redden,

maar ik zou geen liefde hebben,

mijn dood zou doelloos zijn.

De liefde

Is geduldig

Is vriendelijk

Is niet jaloers

Doet niet gewichtig

Is niet trots

Kwetst niet

Is niet egoïstisch

Voelt zich nooit beledigd

Neemt niemand iets kwalijk

Is niet blij met onrecht

Maar juist met de waarheid

Beschermt altijd

Heeft altijd vertrouwen

Verwacht het altijd van God

Houdt stand

Aan de liefde komt nooit een eind

( naar 1 Korintiërs 13) –         Uit het boekje: Op zoek naar jou van Miranda Tollenaar

29/12/2016

——————————————————————————————————————

L = Leren:

Dit woord heb ik op deze pagina gezet omdat het leren onderdeel van je leven zal moeten zijn als discipel. Leren van je fouten, leren van elkaar, leren wat Jezus ons toont en laat zien. Leren is een levenshouding. Bij leren hoort ook toepassen. Toepassen wat je geleerd hebt. Je moet geen schriftgeleerde worden met een groot hoofd waar alles in zit maar waarvan de handen op de rug zitten gebonden. Die struikelt over zijn eigen leer en dus niet vooruitkomt.

Uiteindelijk leer je iets om het te kunnen toepassen. Wees leergierig.

——————————————————————————————————————

L = leven:

Leven is het tegengestelde van dood. Leven is ontwikkeling, groei, genieten, ademen, bewegen etc. Allemaal goddelijke eigenschappen, aspecten. God de schepper van het leven, de schepper van jou wil dat we leven. Hij heeft jou het leven gegeven en je mag ook leven doorgeven. Niet alleen in het natuurlijke, maar juist ook in het geestelijke. Ervaar je het leven van God?  (verder uitwerken)

——————————————————————————————————————

 

L = lopen / gaan:

Lopen, gaan…woorden die aktie,  beweging aangeven. Als discipel van Jezus mogen wij ook gaan. Wij mogen in beweging komen. Ergens naar toe gaan. Een doel voor ogen hebben. Jezus roept zijn discipelen.  Trekt met ze op, hij gaat, wandelt met ze. De discipelen gaan met Hem. Ze trekken samen op. Door het hele land van Israël. Jezus leert zijn discipelen waar het allemaal in het koninkrijk der hemelen en in Gods koninkrijk om gaat. Er komt dan ook een moment dat Jezus ze twee aan twee uit zendt.  Ze mogen in Jezus’ naam gaan. Dat doen ze dan ook en ervaren grote dingen. In het natuurlijke maar vooral ook in de geestelijke wereld.

De tegenhanger van gaan, lopen is zitten, blijven, stilstaan. Soms kunnen we ons verlamd voelen, terneergeslagen,  niet in staat op te staan. Jezus strekt zijn hand dan naar je uit en wil je weer op je voeten zetten om zo weer verder te kunnen gaan. Er staan ook verhalen in de Bijbel van lamme en blinde mensen die weer op mogen staan en weer gaan zien en lopen. Ze worden aangesproken door Jezus of Zijn discipelen.

Jezus wil dat we in beweging komen. Niet rennen maar lopen, bewegen. Hem volgen. Stap voor stap. Wat voor iemand ben jij? Durf jij de stap te zetten en te gaan. Dagelijks kijken wat Jezus voor jou in gedachten heeft. Hij kan en wil je gebruiken. Leer om dagelijks met Hem te wandelen.

03/12/2017

——————————————————————————————————————

L = langszij (laten) komen:

Aan deze term moest ik ook denken bij de letter L. Op één van de wandeldagen in Normandië is de opdracht om ’s avonds na de maaltijd kort te vertellen waar je op dit moment staat in je leven m.b.t. het aangaan en onderhouden van relaties. Een van de deelnemers had, om zijn verhaal wat kracht bij te zetten, een foto van een steiger aan een meer die dag gekocht en liet deze zien.steigerDe fotokaart lijkt een beetje op deze foto. Zijn verhaal erbij was dat hij zich vaak als de steiger voelde. Er kwamen mensen langs in zijn leven en legde aan aan zijn steiger. Soms bleven ze lang, soms bleven ze kort. Sommige bleven altijd. Sommigen zochten luwte vanuit een storm, sommige wilde er even tussen uit, zochten advies. etc. Mooie metafoor. Paste ook heel goed bij deze persoon. Het zette mij aan het denken. Bij God is het ook zo. Je mag altijd bij Hem langszij komen. Even de rust opzoeken, de luwte van een rustige haven opzoeken. Genieten van de rust. Om op kracht te komen. Te foerageren om daarna weer het ‘levenssop’ te kiezen, uit te varen.

Maar tegelijkertijd mogen we ook nadenken of wij die steiger zijn voor onze medemens. dat je ze langszij laat komen. Aan laat meren en hen helpt met wat ze ook nodig hebben. Dat er plaats is aan jouw steiger voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

Ben je een steiger? Geef je mensen ruimte om aan te meren? Of stijger je bij bepaalde mensen? Vraag God dan om hulp, neem Jezus als voorbeeld. Bij Hem is er ruimte voor iedereen. Hoe klein of kapot of smerig je boot ook is. Er is altijd plaats.

5/2/2017

——————————————————————————————————————

L = loslaten / overgeven & vertrouwen

In de toekomst deze verder uitwerken

——————————————————————————————————————

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s