C |

Van de vijf letters van DSCPL staat de C precies in het midden.

De C van Discipel staat voor Christus, Jezus de Zoon van God.

In het hele discipelschap moet Hij centraal staan. Op dit gedeelte van de website wil ik vooral wat dieper in gaan op geloofszaken, diverse theorieën, overtuigingen etc. Niet om te discussiëren maar om zicht te geven op wat er allemaal bestaat zodat je er zelf over na kunt denken. Zoiets als een goede weg tussen alle bomen in het bos vinden?

In de christelijke wereld zijn veel verschillende kerken, gemeentes en geloofsgenootschappen. Dat brengt verschillende visies, opvattingen en dogma’s met zich mee. Allemaal gemaakt of ‘bedacht’ door mensen hoofdzakelijk a.h.v. de bijbel en gerelateerde boeken of documenten. In dit deel van deze site wil ik geen theologische discussies uitwerken en mijn mening op dogma’s en overtuigingen geven. Ik wil ook geen discussies uitlokken en dan ook aan gaan. Ik wil eenvoudigweg een aantal basisgedachten neerleggen en deze kort motiveren. Kan je er niets mee of wil je er niets mee, prima. Dat mag natuurlijk. Kan je er wel wat mee en wil je er mee verder? Dan wil ik je graag verder helpen met het aanreiken van vervolgstappen. 

Vertrekpunt:

In het oude testament staan veel verhalen, profetieën en dromen. Verhalen die natuurlijk waargebeurd zijn, waar we veel van kunnen leren. Verwijzingen naar de komende messias. Verwijzingen naar het plan van God. Dat God door gaat met wat Hij voor ogen heeft. Ondanks de tegenwerkingen van zijn tegenstander de satan en zijn gevallen engelen.

Er staan vier evangeliën in de Bijbel. Ze bevestigen vaak dezelfde gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Ze vullen elkaar aan. Ze geven een duidelijk beeld van wie Jezus is, wat Hij deed en wat Hij vertelde. Naar de echtheid van deze geschriften is veel onderzoek geweest en bevestigd kan worden dat ze echt zijn en geschreven door vele ooggetuigen.

Dat maakt het voor mij dat dit het vertrekpunt is van wie Jezus is, wat Hij over zichzelf, over God, Zijn Vader zegt en over de dingen die komen gaan. Jezus zegt zelf in Johannes 14: 6 t/m 9:

Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg,  de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus?  Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

Er zijn stromingen die m.i. teksten en gebeurtenissen die gebeurd zijn in het oude testament boven hetgeen er in de evangeliën staan verheffen. In het oude testament waren er maar weinig mensen die een persoonlijke relatie met God hadden. Jezus is de eerste die God heeft laten zien wie Hij werkelijk is. Jezus leefde naar de wil van Zijn Vader. Hij diende het plan van Zijn Vader. Het beeld dat Jezus over God schept is dan voor mij ook het vertrekpunt om tot een juist beeld van wie God is te komen.
In het oude testament keek men nog als door een sluier, het was vaag. Door Jezus werk, lijden en opstanding is de weg naar de Vader vrij, open. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden open. Jezus heeft breder en dieper zicht gegeven op de geestelijke werkelijkheid. De tegenstander tentoongesteld, in zijn hemd gezet en overwonnen.

Met dit vertrekpunt voor ogen wil ik kort een aantal onderwerpen behandelen.

Ik houd van wandelen en doe dat regelmatig. Ik organiseer twee maal per jaar een “wandel event in Normandië” voor een kleine groep, ik wandel dan soms alleen, soms met een vriend, soms met een aantal. Ook strek ik wel eens de benen in mijn woonomgeving.

Zo kwam er tijdens een wandeling met een aantal mannen het onderwerp geloof aan de orde. In dit onderwerp kwam de drie-eenheid van God, Jezus en de Heilige Geest ter sprake. Ik gaf aan dat ik daar een andere kijk op had. Als opmerking voegde ik daar aan toe dat ik Jezus en God niet als ‘de zelfde’ zag. In statuten van kerken, gemeentes of geloofsgenootschappen worden Concilies, gehouden in het verleden, regelmatig gebruikt als basis van hun statuten of identiteit. Ik noemde dat en vertelde dat ik Jezus en God als twee aparte personen zag. Eén van de  mannen die zelf christen was zei toen: “Daar heb ik nog nooit over nagedacht”.  Deze opmerking zette me aan het denken. Als van de vier mannen die mee waren er één dat zei, dan zullen er vast veel meer zijn die er nog nooit over nagedacht hebben. Dat moment was mede een aanleiding voor mij om er in deze site kort bij stil te staan. Niet om tegen bestaande meningen en overtuigingen aan te schoppen, maar om mensen te motiveren om na te denken over wat geloof je nu eigenlijk en waar baseer je dat op?

∞∞∞∞∞∞

——————————————————————————————————————

klik op onderstaande tekst voor de verschillende onderwerpen (niet alles is al uitgewerkt)

Wie is God?  – Wie is Jezus?God en de heilige Geest – Plan van God met mensen – Jezus en het plan van God – Discipelschap zonder Jezus, kan dat? – GenezingDe satan –  Christelijke dogma’sHebreeuws en Grieks denken – extra

——————————————————————————————————————

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s