P |

Op dit gedeelte van de site wil ik dieper ingaan op de letters van DSCPL:

De P in het woord Discipel wil ik gebruiken om dieper in te gaan op de volgende onderwerpen: Proberen – Problemen oplossen – Passeren – Persoonlijk – Plaatselijk – Praktisch.

(Scrol gewoon door naar beneden, er is een boel te ontdekken)

P = proberen:

Proberen geeft aktie aan, beweging.  De discipelen van Jezus kwamen ook in aktie.  Jezus was hun leraar.  Hij gaf les en wat hij leerde deed hij ook in de praktijk.  Hij wil graag dat wij dat ook doen.  Dat jij en ik dat ook doen. We zijn als mens vaak geneigd ergens in te berusten.  “ Zo ben ik nu eenmaal”  hoor je vaak.  Jezus leert ons anders.  Als je kijkt naar de discipelen die Jezus uit koos, dan mag je weten dat Hij naar hun hart keek. Dat doet Hij ook bij jou. Hij kent je hart en roept je om te volgen,  uit te stappen,  te doen,  te proberen. Ongeacht de omstandigheden waar je je in bevindt.

——————————————————————————————————————

P = problemen oplossen:

In het leven van alledag kunnen we in verschillende omstandigheden terecht komen. Mooie en minder mooie. Soms omdat we er zelf in stappen,  soms omdat we er in meegenomen,  meegezogen worden.  Dat is nooit leuk. Het kunnen soms zeer ernstige omstandigheden zijn. Maar wat doen we er mee? Hoe staan we er in? Met ons blik gericht op de oplossing,  de weg er uit?  Of terugkijken en maar bezig zijn met hoe dit ooit had kunnen gebeuren?  Leren van fouten en verkeerde keuzes is belangrijk.  Het geeft je bagage en inzicht voor de toekomst.  Maar ergens in blijven hangen en afvragen hoe het ooit zo ver had kunnen komen of zelfs hoe het voorkomen had kunnen worden, brengt je meestal niets. Ja. Alleen een gevoel van slachtoffer zijn, wanhoop en verdriet. Soms zelfs woede.

Als ik dan kijk in de geschiedenis hoe mensen in omstandigheden…Corrie ten Boom veranderde ook.

Jezus leert ons…

Problemen moet ja aanpakken…oplossen… (tekst verder aanpassen)

——————————————————————————————————————

P = passeren:

(van obstakels,  machten) die je dwars zitten met bijv. zaken uit het verleden die al opgeruimd zijn. Het is door het werk van Jezus geen deel meer van je als je leven aan Hem gegeven hebt. Ze zijn dan overwonnen.  Maar ze proberen je op je levensweg nog van buiten af dwars te zitten,  te verlammen,  stil te zetten met als doel achteruit te gaan, af te haken. Deze moet je in je leven passeren als je ze tegen komt. Links laten liggen.  Ze hebben geen recht op je.

——————————————————————————————————————

P = Persoonlijk:

Persoonlijk betekent volgens mij dat iets specifiek voor jou of bijvoorbeeld voor mij is. Niet voor de ander, maar voor jou…persoonlijk dus. Privé dus.

Iets persoonlijks kan heel dichtbij komen. Soms is dat leuk, soms ook niet. We weten zelf wel een voorbeeld in gedachten te halen.

God wordt vaak als ver weg, hoog in de hemel, afgeschilderd. Afstandelijk, niet te benaderen. Ook wordt vaak verteld dat God, in de persoon van Jezus, naar de mens is nedergedaald. Om in contact te komen met Zijn schepping. Dus God is nedergedaald. Naar ons toegekomen.

Zelf geloof ik iets anders. Ten eerste: God is altijd al persoonlijk geweest. Tussen alle mensen ziet Hij jou. Hij kent jou persoonlijk en weet je gedachten. De Psalmist schrijft daar al over. Wat een geweldige gedachte. Wat een geweldige God!! Hij is niet ver weg, maar dichterbij dan je denkt. Hij wil in jouw hemel wonen.

Ten tweede: God is niet “als” Jezus naar de wereld, naar de mensheid gekomen. Jezus is niet dezelfde persoon( lijkheid) als God. Jezus is Gods zoon. Jezus heeft er persoonlijk voor gekozen om de wil van Zijn Vader te doen. Jezus is die weg ook voor jou persoonlijk gegaan. Net zoals God ons persoonlijk ziet en liefheeft is het ook Jezus die ons persoonlijk ziet en liefheeft. Ze roepen ons om in hun aanwezigheid te leven, om jezelf persoonlijk aan Jezus te geven en zo dichter bij God te kunnen zijn, komen.

Nog al een ” persoonlijk” stukje? Ook dat Jezus weet waar jij persoonlijk mee rondloopt, worstelt, strijd…of waar je van geniet. Mooi om te mogen weten dat je niet alleen bent, dat God en Jezus niet ver weg zijn en dat ze je ten diepste kennen.

De keuze is aan jou persoonlijk om in te gaan op de roep van Jezus om Hem te volgen, jezelf schoon te wassen in Hem, en zo een kind van God te worden.  Waar je vanaf je ontstaan al toe bestemd bent.

Ten derde: wij mogen ook van Jezus leren om er persoonlijk voor de ander te zijn. Voor je familie en vrienden,  maar ook meer dan dat. Voor de mensen om je heen.  De buurman of buurvrouw, je medestudent of collega. Onze ego moet daarentegen niet onze persoonlijkheid in de weg zitten. Ik vind dat wij als persoon meer en meer mogen leren om de ander te zien. Dat we open mogen staan voor God en Jezus. Dat we verstaan, begrijpen en doen wat Zij aan ons kenbaar maken.

Persoonlijk wens ik je daar Gods rijke zegen mee.

03/12/2017

——————————————————————————————————————

P = Plaatselijk:

In de toekomst verder uitwerken.

——————————————————————————————————————

P = Praktisch:

In de toekomst verder uitwerken.

——————————————————————————————————————

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s