Waarom?

In 2016 was ik 50 jaar onderweg op deze aarde. In 1985 heb ik een bewuste keuze gemaakt en mijn leven in Gods handen gegeven. Dat was de “geboorte” van mijn discipelschap. Toen heb ik de eerste stappen gezet op mijn weg om Jezus te volgen.

Een groot gedeelte van mijn aardse leven is geschiedenis. Wat heb ik meegemaakt in de afgelopen tijd? Wat doe ik met die ervaring? Hoe kan die ervaring mij helpen vandaag?

Ik ontmoet veel mensen. Man, vrouw, niet christen, christen, oud, jong, Nederlands, niet Nederlands….Allemaal mensen met een eigen leven, een eigen verhaal. Hoe kan mijn, jouw ervaring de ander helpen in zijn of haar leven?

Ik heb gemerkt dat we veel van elkaar kunnen leren. We kunnen elkaar helpen de juiste keuzes te maken, de juiste weg te kiezen. We kunnen onze ervaringen delen met elkaar om te  helpen om bijvoorbeeld verdriet een plaats te geven of om samen blij te zijn. Om samen vooruit te gaan op weg naar de dag van morgen.

De wereld verandert, maar God niet. God heeft de mens gemaakt. God heeft een plan met mensen. God heeft een plan met jou. Het volgen van Jezus is de sleutel tot het openbaar komen van dat plan. Jezus Christus heeft ons die weg laten zien. Hij is ons voor gegaan. Hij is voor velen, ook voor mij, het voorbeeld om hier op aarde de juiste weg te gaan.  We mogen als DiSCiPeL in zijn spoor gaan. Het is de weg naar vrede in je hart, naar rust in je leven. Herstel van pijn en verdriet en zicht op een hoopvolle toekomst.  Wil jij zijn spoor volgen? Zijn discipel zijn?

februari 2016

rails dubbel klein 1