Dit stukje gaat werkelijk over niets?

In mijn leven ken ik verschillende soorten relaties. Terugkijkend zie ik dat relaties in een bepaalde periode van mijn leven, uitgerekend voor die periode, heel waardevol waren. Dat was goed. We zien elkaar nu bijna niet meer, maar kom ik die mensen nu tegen dan is het altijd nog goed. We praten elkaar bij en genieten van de ontmoeting. Ik heb in mijn werk relaties waar ik kort voor werk of waar ik na vele jaren nog steeds voor werk. Ook zijn er relaties die er in de jaren nog steeds zijn, die blijvend zijn en je een “rijk” en gezegend mens maken.

In kerken en gemeentes zie je ook dat mensen jarenlang samen optrekken, zich inzetten voor God en de gemeente van Zijn zoon Jezus Christus. Er zijn ook mensen die even komen en dan weer gaan. Maar ook zie je dat er na een jarenlang (intensief) optrekken er een breuk komt in relaties.

Al geruime tijd vraag ik mij dan ook af hoe het dan kan dat jarenlange relaties in een korte tijd verstoord raken, op een ander “niveau” komen of zelfs helemaal verbreken. Verander je zelf? Verandert de ander? Veranderen de omstandigheden? Verandert onze Heer?

Relaties heb je met een ander. Niet met jezelf. God schiep de mens om een relatie mee te hebben. Vanaf de schepping van de mens af aan echter, lag deze relatie al onder vuur. De satan, de uitéénwerper, heeft er alles aan om relaties tussen God en de mens te verstoren. En zeker dan ook ook tussen mensen onderling.

Nou, dat is dan het antwoord op je vraag, Eljakim, de satan doet dat….Nou, dat was een kort stukje…Begin maar aan een nieuwe.

Maar wacht even, even wachten…

Eens! De satan is de sluwe uitéénwerper… Hij en zijn demonen doen er van alles aan om Gods plannen dwars te zitten.

Maar hij krijgt ergens ruimte!

Een relatie is minimaal tussen 2 mensen. Wanneer de één echt niet meer wil dan kan de ander nog zo graag willen, maar de relatie is verbroken. Dat klopt.

Ik zal hem naar mij persoonlijk toe halen om het u, jou als lezer wat makkelijker te maken. Vanaf nu gaat het over mij en niet meer over de ander.

Ik wil groeien naar het beeld van Jezus, een volwassen zoon worden. Meewerken aan de bespoediging van de wederkomst van Jezus. Maar hoe werkt die groei dan? Hoe groei ik? Waar moet ik mee aan de gang? Moet ik bezig zijn met Gods Woord? Weten over wat er gaat komen? Ja, zeker, het is goed om te weten wat er gaat komen. Welke beloftes er zijn. Wat voor een mooi perspectief God geeft en waar het uiteindelijk op uitdraait! Het plan van God met de mens helemaal vervuld, en verder!

Op Grootnieuwsradio hoorde ik laatst een deel van een gesprek met iemand. Hij benoemde iets dat mij op dat moment raakte: “We kunnen in ons leven verlangen naar vrede, naar liefde, naar rust, genezing, herstel etc. Uitroepen: Here God, geef ons de rust en vrede, bescherm ons!” Maar….wij mogen die vrede zijn, die liefde brengen, die rust brengen, tot genezing en herstel zijn. Maar niet uit onszelf, maar door Gods Geest in ons! Jezus is mijn voorbeeld in dit alles.

Jacobus 3:18 (Naardense vertaling): “maar de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid door hen die vrede dóen.

Behalve inzicht en toekomstperspectief hebben vraagt Jezus ons ook om in Hem te zijn en blijven, en elkaar lief te hebben. (Johannes 15 vers 5 en 6 spreken daar over). Jezus zegt ook, in Johannes 15 vers 12, nog: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. (NBG)” De Naardense vertaling zegt het heel duidelijk in vers 16: Grotere liefde dan deze heeft niemand:
dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet voor zijn vrienden.

Hierover spreekt Jezus kort voor Zijn gevangenneming, rondom het laatste avondmaal, wanneer Hij in gesprek is met zijn discipelen. Jezus zegt dan veel belangrijke zaken over het gaan in Zijn voetsporen, en Hij belooft onder andere de komst van de Trooster.

Iets eerder zegt Hij: “Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, (Johannes 14:30 NBG)”

Wat een uitspraak van Jezus dat Hij belijdt dat de satan niets in Hem zal vinden. Dat zegt Hij kort voor Zijn lijdensweg, sterven en opstanding. Wat een geloof, vertrouwen en vastberadenheid! Ondanks dat wat er komen gaat.

Here Jezus, dat wil ik ook! Dat de satan bij mij komt en vindt in mij niets!

” Er ontstond twist onder hen wie van hen wel de voornaamste mocht zijn.” (Lk. 22:24 W78) Gekibbel tussen de discipelen, wie de belangrijkste zou zijn. Ook dat vond plaats in de gesprekken rondom het laatste avondmaal, vlak voor de gevangenneming van Jezus. Vervolgens Judas die Jezus verraadt en Petrus die Jezus daarna verloochent, tot 3 keer toe. De meesten die dicht bij Jezus stonden lieten hem in de steek.

Ik ken die stemmen wel in mijn denken, stemmetjes die fluisteren: Moet je niet wat zeggen?Dat is onrechtvaardig!… of…luister niet…ze liegen!!… Of…..Laat je zo over je heen lopen? jij bent belangrijker! Of….nee je hebt gelijk…niet toegeven! Zij zien het verkeerd, jij niet! etc. etc. Je kent ze vast ook wel. Er kunnen er velen zijn. Ze beïnvloeden je emotie, je houding, je reactie en uiteindelijk je zijn.

Ik herken ze in ieder geval wel. Er zijn momenten dat die stemmen vanuit het rijk van satan wel iets vinden in mij waardoor ze “gehoor” vinden en mijn kijk op die situatie, of die persoon, op dat moment in een verkeerd licht zet.

Gelukkig heeft God geduld met mij en leert mij, door Zijn Geest in mij, dat er vergeving is bij Hem en dat ik mag leren tegenstand te bieden. Net zolang tot ik, net als Jezus, mag en kan zeggen: satan komt en vind in mij niets!!!

Maar dat vraagt een gewillige en nederige geesteshouding van mij: Here Jezus, laat mij alstublieft zien wat er in mij is waar de satan nog een ingang vindt. Help mij om die zaken uit mijn leven te verwijderen. U bent de enige die dat kan, Here Jezus! Ik geef het aan U! Dat mag je gebed zijn.

Jezus vergaf zijn discipelen en herstelde de relaties. Zo mogen wij ook zijn, dat mogen wij ook doen.

Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. (1 Johannes. 2:10 )

Wat ik zo allemaal van niets kan leren.

Ik wil verder op deze weg. Gaat u mee?

23 mei 2023

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s