Nieuw

Onlangs toegevoegd en/of aangepast:

 • Zelf-reflectie  (
 • Eén van de belangrijkste uitspraken in de geschiedenis! (
 • Naar Jezus voorbeeld!  (
 • Waar geloof je in? (27 juni 2021)
 • De geestelijke strijd tegen de Medianieten (17 januari 2021)
 • Complot of compleet?: blogbericht (5 november 2020)
 • Je wereld verandert…God niet. Hij weet wat je nodig hebt: blogbericht (20 juni 2020)
 • Het verhaal van Jezus….op Omaha Beach: blogbericht (23 juni 2019)
 • God en de heilige Geest (18 november 2018) op pagina C
 • Eensgezind: Blogbericht (31 oktober 2018)
 • Nieuwe pagina toegevoegd: De discipelen van Jezus (16 september 2018)
 • Now or than?:Blogbericht (18 juli 2018)
 • Iedere dag koningsdag?: blogbericht (27 april 2018)
 • Lopen/gaan (03/12/2017) op de pagina L.
 • Persoonlijk (03/12/2017) op de pagina P.
 • Wedstrijd of sponsorloop?: blogbericht (12-11-2017)
 • Christelijke dogma’s: God is enkel goed! op de pagina C  (12-11-2017)
 • Christelijke dogma’s: De Uitverkiezingsleer (Predestinatieleer) op de pagina C  (15-10-2017)
 • Studeren op de pagina S (29-09-2017)

——————————————————————————————————————–

De bedoeling van deze website is om een breed en diep zicht te krijgen op het discipelschap…Het volgen van Jezus. Breed in de zin van: hoe beleef je het discipelschap? Waar kan je tegen aan lopen? Wat gebeurt er om mij heen en hoe ga ik daar mee om?

En diep in de zin van kennis en inzichten verkrijgen in het plan van God en het werk van Jezus Christus.

De volgende gedeeltes van de site worden nog verder ingevuld en en aangepast. Ook zal ik nog thema’s en onderwerpen verder gaan behandelen.  Het zullen geen hele uiteenzettingen worden maar gedachten en overdenkingen. Ik wil geen discussies uitlokken en aangaan, maar gedachten delen waar je misschien iets mee kan.

Pagina C:  Het plan van God met mensen  ***  Jezus en het plan van God  ***  Discipelschap zonder Jezus, kan dat?

Pagina Christelijke Dogma’s:  De pré-existentie van Jezus  ***  De alverzoeningsleer  ***  Het welvaartsevangelie  ***  Zondaar tot de dood  *** Natuurlijk of geestelijk Israël.

Pagina P: Passeren  ***  Plaatselijk  ***  Praktisch

Pagina L:  Leven  ***  Loslaten/overgeven & vertrouwen

Onderwerp:  De strijd van de man  ***   De strijd van de vrouw  ***  Opvoeding van kinderen   ***   Werken aan relaties