Eén van de belangrijkste uitspraken in de geschiedenis!

Je kent ze wel, de quotes en oneliners, de korte uitspraken die de wereldgeschiedenis in gaan. Martin Luther King met “I have a dream…..” of die van staatslieden als Winston Churchill, of die van Neil Armstrong bij de eerste stap op de maan: “That’s one small step for a man, a giant leap for mankind“.

Bij veel mensen zijn ze wel bekend. Vaak zijn het uitspraken van bekende mensen en afhankelijk van je leeftijd en interesses onthoud je ze.

Ik wil kort eens stilstaan bij een uitspraak die door een romeinse hoofdman werd gedaan. Een Centurion, een overste over 100 soldaten. De kans was groot dat deze Centurion niet eens een Romein was. In Juda waren vaak de dienstdoende soldaten en hun leiders van niet Romeinse afkomst. Na 25 jaar trouwe dienst konden ze vervolgens het Romeins burgerschap ontvangen. Hoe deze Centurion heette staat niet in de bijbel.

In het christendom wordt verschillend gekeken naar Jezus. Was Hij God, die naar de wereld kwam? Was Hij de zoon van God? Vele Christenen denken daar m.i. niet te diep over na, of willen zich er niet in verdiepen. Zelf heb ik, net als die Centurion, daar wel een keuze in gemaakt.

De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods. “(Matt. 27:54 NBG)

Ik ben het helemaal eens met de uitspraak van de Centurion en zijn soldaten. Jezus was en is voor mij de Zoon van God.

Waarom is dat dan zo belangrijk? Ik schrijf er namelijk vaker over.

Omdat Jezus een voorbeeld nalaat, en een weg heeft gebaand voor mij, voor jou, voor ons. Als zoon van God heeft Hij dat gedaan. Hij heeft ons God, de Vader, werkelijk laten zien. Als Jezus dat, met Gods kracht in en door Hem werkende, heeft gekund. En nog steeds kan doen. Dan ligt dat ook in ons handbereik. Als Jezus God zou zijn, dan is dat voor ons niet haalbaar. Wij kunnen niet als God zijn of worden. Dat is namelijk iets wat de satan wel probeert uit te leggen aan Adam en Eva, hen zelfs daarmee heeft overgehaald. Dat door van de boom van kennis van goed en kwaad te eten Adam en Eva als God zouden zijn, kennende goed en kwaad. Maar dat is een leugen. Satan wilde zichzelf namelijk ook verhogen tot god. Hij moest zijn plaats bij God toen verlaten. Daarna heeft hij datzelfde geprobeerd bij Adam en Eva. Zij moesten de Hof van Eden verlaten, de nabijheid van God.

De satan wil nu nog steeds proberen de mens te overtuigen dat hij God niet nodig heeft. Dat we een god in ons hebben. Dat voor de mens alles mogelijk is. Die ontwikkelingen zie je steeds meer in de wereld om je heen. In o.a. religieuze stromingen, in techniek en wetenschap. Die ontwikkelingen willen ons doen denken dat we God dus niet nodig zouden hebben. Dat we daardoor dus ook niets hebben aan het verlossingswerk van Jezus Christus. Maar dat is een leugen!

Jezus is de zoon van God. Hij koos er zelf voor om Zijn weg te gaan. Hij koos er zelf voor om als “lam ter slachting” gebracht te worden en Zijn leven te geven op Golgota voor de mens(heid). Tot redding van de mens, tot redding van jou en mij. Hij herstelde de relatie met God, zijn Vader, voor ons. Hij legde de brug. Hij vervulde een essentieel onderdeel van Gods plan met de mens(heid). Jezus herstelde de breuk die door Adam en Eva werd gemaakt, en daarna steeds groter werd door de keuzes van de mens om uit Gods nabijheid te leven en zelf zijn eigen weg te gaan.

Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest. — 1 Petrus 3:18

God legt geen brug naar zichzelf, God sterft niet zelf en staat zelf weer op. Jezus zelf spreekt het uit op het moment dat de Centurion aanwezig is, kort voor zijn sterven: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Maar die God, die liefhebbende Vader, trekt Jezus weer omhoog uit het dodenrijk. Het rijk waar Jezus na zijn sterven naar toe ging. Maar het rijk van dood had geen recht op Jezus omdat Hij, Jezus, zonder zonde was en daar dus hoefde te zijn.

De Centurion was er bij, heeft het gehoord uit de mond van Jezus. Een niet-volgeling van Jezus die zag dat Jezus Gods zoon was

” Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!”(Matt. 14:33 NBG)

In deze tekst lezen we dat Jezus discipelen dit zien en het uitspreken, belijden dat Jezus Gods zoon is. Kort nadat Jezus de discipelen tegemoet kwam lopen in de storm. Over het meer. Naar de boot van de discipelen die in nood waren.

Een niet-volgeling en verschillende volgelingen belijden dat Jezus de zoon van God is!!

Jezus volgen, Hem als Zoon van God zien en deze Zoon van God volgen. Als lerende en groeiende zoon van God. Met vallen en opstaan. Daar gaat het om. Meewerken aan het plan van God. Gods zonen moeten openbaar gaan komen. Daar wacht de schepping met reikhalzend verlangen op. Dat vraagt iets van ons. Worden als Jezus! We mogen meer en meer worden als Jezus. De listen en afleidingen van de satan doorzien in ons leven.

Een grote list van de satan is om de leugen te creëren dat God en Jezus dezelfde zijn. Ten eerste: Dat doet veel afbreuk aan het werk van Jezus. Jezus koos er 100% zelf voor de wil van God te doen. Hij cijferde zichzelf helemaal weg en stelde zich volledig ten dienste van het plan van God m.b.t. het redden van de mens. Ten tweede: Die list creëert een totaal verkeerd beeld van God. God die de mens geschapen heeft met een vrije wil, een eigen denkvermogen met mogelijkheden te kiezen en te beslissen. God die de mens naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Hij heeft Jezus als tweede en laatste Adam verwekt. Nu niet uit aarde maar uit de mens zelf. God heeft vertrouwen in de mens. Door de verwarring door satan gecreëerd dat God en Jezus dezelfde zijn lijkt het voor de mens onmogelijk om als Jezus te mogen en kunnen worden. Dan ten derde: deze christelijke dogma/leerstelling legt de mens lam. Het creëert een verkeerd beeld van de groeimogelijkheden van de mens. “Waarom iets najagen wat onmogelijk is?” Terwijl Jezus ons daartoe oproept! Hem te volgen, je eigen ik 100% aan de kant te zetten en Hem, Jezus te volgen. In alles. Meer en meer op Hem gaan lijken. Jezus zichtbaar worden in jou, in mij. Zonen van God die meer en meer openbaar mogen komen. Meewerken aan het grote, goede, volmaakte plan van God.

Een Centurion die 25 jaar trouwe dienst moest doen om dan waarschijnlijk het Romeins burgerschap te mogen ontvangen. Werken voor iets wat je ooit hoopt te ontvangen. Als je het in die 25 jaar als soldaat al zou overleven.

Voor ons is dat anders. Gelukkig! Wij mogen al discipel van Jezus worden op het moment dat we ons aan Hem overgeven, Hem zien als de brug, de verzoening met God, onze Hemelse Vader. Wij hoeven geen “25 jaar dienst te doen”. Wij krijgen vergeving van zonden en worden schoon gewassen. Vervolgens mogen wij de zoon van God gaan volgen…heel ons leven…Geen dienstplicht, maar levensverlangen. Wel een weg van strijd en overwinning. Loskomen van je ego en meer en meer gaan lijken op Jezus. In alles wat we denken, zeggen en doen.

De Centurion en de discipelen hadden het goed gezien! Maar anders dan de Centurion uitsprak aan de voet van het kruis van Jezus : “waarlijk dit was een zoon van God”, mogen wij zeggen Jezus IS de opgestane zoon van God die de satan heeft overwonnen. Hij heeft het mogelijk maakt voor ons om als zonen en dochters mee te mogen werken aan het plan van God.

Volg Jij de zoon van God? Wil jij meewerken aan het plan van God?

6 februari 2022

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s