De wapenrusting

In de bijbel spreekt onderstaand hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting ( uitzoeken welke vertaling het is)

De geestelijke wapenuitrusting – Efeziërs 6: 10-18

“Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen (1), de gerechtigheid als harnas om uw borst (2), de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten (3), en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven (4). Draag als helm de verlossing (5) en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden (6).
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen (7).”

Ik ben opgegroeid in een gezin met zes kinderen.  De eerste vier zijn jongens geboren in vijf jaar tijd. Tussen 1964 en 1969. Een aantal jaren later kreeg ik twee zusjes.  In mijn jeugdjaren bestond de dienstplicht nog. Ondanks mijn studie en het steeds uitstel aanvragen kwam uiteindelijk een brief op de deurmat dat ik in september 1986 op moest komen in Schalkhaar,  bij Deventer.

img_0567-2

De oproeping

Van de jongens in mijn gezin ben ik de enige die zijn dienstplicht moest vervullen. Ik zag er erg tegenop.  De eerste twee zondagavonden ging ik met lood in mijn schoenen terug naar de kazerne….. Ik was in een andere wereld terecht gekomen.

Hier een foto van de feitelijke oproep. Een mooi beeld hierin is dat God ook ieder mens oproept om in Zijn Koninkrijk te komen wonen. Geef jij gehoor aan die oproep? In tegenstelling tot de dienstplicht verplicht God je niet! Het is een vrijwillige keuze.

Eind 1985 was ik gedoopt. Ik ervoer God en Jezus in mijn leven. Ik was ook in heilige Geest gedoopt. Tijdens mijn gehele diensttijd heb ik Jezus mogen ervaren.  In gesprekken met andere soldaten,  in omstandigheden en situaties.  Er was strijd en verleiding maar in alles heb ik Gods zegen en Jezus leiding ervaren.

Ik vroeg mij wel eens af waarom ik in militaire dienst moest omdat ik geloof dat God bij machte is dat te verhinderen.  De laatste jaren merk ik dat ik veel heb geleerd in die periode.  Hiermee bedoel ik geen oorlogshandelingen voor het natuurlijke leven.  Maar gedachten over broederschap,  over samen een doel voor ogen hebben,  over hetzelfde zijn, over samen optrekken.  In een tijd van individualisering en dat alles draait om de buitenkant is het goed te realiseren dat broederschap en de binnenkant van je leven veel belangrijker zijn.

Ik besef mij ook dat er een strijd mee gepaard gaat. Onze strijd is niet op aarde tegen vlees en bloed, maar in de hemelsferen, tegen de machten der duisternis. (meer informatie over de tegenstander van God en de mens : de satan). Een strijd bij het volgen van Jezus. En bij strijd heb je een goede uitrusting nodig, die stelt God ter beschikking:

1) De waarheid als een gordel om uw heupen

img_0573-2

De gordel van een soldaat uit 1986

Een gordel houdt je kleding vaak bij elkaar en kan je gebruiken om delen van je wapenuitrusting aan op te hangen.  Erg belangrijk.  Dit onderdeel wordt als eerste benoemd. Het is belangrijk om in Gods waarheid te zijn. Geen twijfel over goed of kwaad.  Standvastig zijn in God.  Laat geen twijfel bestaan in je leven over wie God is, wie Jezus is. Geen twijfel over de kracht van heilige Geest. Doe de gordel om en gebruik hem volledig.

2) De gerechtigheid als harnas om uw borst.

Een harnas beschermt je borst.  Daar zitten essentiële organen in.  Onder andere je hart en je longen.

Gerechtigheid ( rechtvaardigheid) is dat er recht gedaan wordt aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoeners worden gestraft. Mijn vragen zijn dan: Wie doet het recht? Wie straft? Een harnas is niet een wapen om een ander iets mee aan te doen.  Het beschermt.  Wij mogen in ons leven rechtvaardig zijn en handelen en daarin anderen helpen. De rechtvaardigheid in ons beschermen en de ander uitnodigen om rechtvaardig te zijn. De enigen die wij daarin mogen bestraffen zijn de duistere machten die anderen inspireren tot ongerechtigheid. Ongerechtigheid tegen jou en tegen de ander. Jezus heeft ons macht gegeven deze machten aan te spreken en te verdrijven.

3) De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten.

IMG_0570 (2).JPG

Legerlaarzen

Deze sluit mooi aan op de vorige.  Als Jezus van ons zou verlangen de mens die ongerechtigheid beoefent te vernietigen, het leven moeilijk maken,  dan zouden we niet met de vrede van God bezig zijn. Dit bevestigt voor mij de gedachte dat we vredestichters mogen zijn onder de mensen en onze strijd hebben in de hemelsferen. Ben jij bereid je schoenen aan te doen en deze weg op te gaan?

4) Draag het geloof als een schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad is kunt doven.

Onderweg mag je je geloof gebruiken om je niet te laten intimideren,  ontmoedigen of zelfs stoppen. Houd vast aan je geloof in de waarheid en zekerheid dat God met je is, Jezus je is voorgegaan en je medestanders naast je hebt. Kijk niet naar wat er in de natuurlijke wereld voor ogen is, maar kijk naar je doel, met God te zijn, in de eeuwigheid. Om gelijkvormig aan Jezus te worden. Een volwaardige zoon van God. Denk aan Jezus en Zijn verzoekingen als je het moeilijk hebt. Hef je schild.

5) Draag als helm de verlossing.

IMG_0571 (2).JPG

Beschermer van je denken

De helm voor op je hoofd.  Bescherming van je gedachten,  je keuzes,  je plannen. Laat je niet in je denken afhouden van keuzes voor God. Vaak komt er een stemmetje als reactie op een gedachte of een initiatief dat je hebt ontvangen van God. Stuur die verkeerde gedachte weg in Jezus naam.  Bescherm je denken.  Laat je niet aanpraten dat je niet verlost bent, dat je geen kind van God bent. Laat je niet intimideren maar houd vast aan je verlossing als je leven Christus toebehoort, als je je leven aan Jezus Christus hebt gegeven. Zet je helm op. Bescherm je denken.

6) En als zwaard de Geest,  dat wil zeggen Gods woorden.

img_0568-2

Gods woord – het zwaard

God heeft ons Zijn woorden gegeven in de Bijbel. We mogen dit dan ook als voedsel tot ons nemen. Iedere dag. Niet vanuit een verplichting, maar vanuit een verlangen om steeds meer van hem te gaan leren en te begrijpen. Om Zijn plan met de mens te gaan doorzien. Om gehoor te geven aan Zijn roepstem om Jezus te volgen. Om zichtbaar te komen als zoon van God. Door het lezen van de Bijbel, en toe te passen wat daar staat mogen we dat als wapen gaan gebruiken tegen onze geestelijke vijanden. Proclameer Gods beloftes. Spreek ze uit over jouw leven, het leven van anderen, over situaties. Niet zomaar met je zwaard in het rond slaan, maar vragen om inzicht en leiding van God door Zijn Geest die in je woont. ( Als je Gods heilige Geest hebt ontvangen, lees hierover meer bij bekering).

In mijn oude plunjezak kwam ik onderstaande spullen ook nog tegen. Meer over eten en drinken, zien en horen kan je vinden onder zintuig & ledematen. Maar via deze foto’s wil ik meegeven dat het belangrijk is je bewust te zijn van wat je wel of juist niet eet of drinkt. In natuurlijke zin maar juist ook in geestelijke zin. Waar laat je je mee in> Wat vervuilt je van binnen? Waar sluit je je voor af? Voor het goede of voor het kwade? Ben je jezelf bewust van invloeden die heel langzaam je leven kunnen beïnvloeden? Ten goede maar ook ten kwade?

img_0569-2

Wat drink je en eet je?

img_0572-2

Waar sluit je je gehoor voor af?

 

 

 

 

 

 

 

18/12/2016

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s